Gruppeopdeling

Vuggestuen 0 - 2 (2,5) år

Struktur

Vuggestuen i Bastionen består af 2 stuer - Hobbitterne og Rumpenisserne. Tilsammen udgør de 2 stuer Team 1. Du vil opleve et meget tæt samarbejde mellem de 2 stuer. Det har vi indført af flere grunde, bl.a. at børnene får flere relationer til andre børn og voksne, end dem der lige er på stuen

 

Personalet på Hobitterne er:

Anita – pædagog

Rikke – medhjælper

Lina – medhjælper

Naswa – medhjælper

Merethe – seniorjobber

Hobitternes direkte telefonnummer er:

57628170 tryk 6 Mobil: 21249334

Personalet på Rumpenisserne er:

Anne-Mette – pædagog

Cemile – pædagog

Tina - medhjælper

Rumpenissernes direkte telefonnummer er:

57628170 tryk 7 Mobil: 21359378

Hver stue laver en aktivitetsplan og et nyhedsbrev, der kan ses på hjemmesiden.

Alle vuggestuebørnene spiser morgenmad inde på hobbitstuen. Vi vægter en stille morgen med kendte voksne højt og mener det er betydningsfuldt at børnene får en rolig start på dagen.

KI. 7.30 vil der altid være en personale fra begge stuer til stede, vi deler os herefter klokken 8:00.

Kl. 9:00 Vi spiser fast formiddagsmad og herefter holder vi samling med børnene.

Kl. 9.30 begynder vores formiddagsaktiviteter.

Kl. 11:00 spiser vi frokost.

Kl. 11:30-12 bliver børnene puttet.

I middagsstunden imellem 12-14 er vi fælles på hobbitstuen med de børn der er vågne.

KI. 14 begynder vi at spise eftermiddagsmad.

Eftermiddagen går med leg på stuen eller legepladsen.

Opstart og indkøring

Som en del af vores struktur vil i have mulighed for at komme på det vi kalder "tidlig indkøring". Dette er et tilbud om at i ca. 2 måneder før barnet skal starte, kan komme på besøg 1 time en gang om ugen.

Når dit barn starter i vuggestue, er det en uvant og utryg situation, for både dig og dit barn. Det kræver tid for begge parter at blive trygge. Vores erfaring siger os at, hvis det er muligt, vil det være en god ide at kunne sætte 14 dage af som indkøringsperiode. Målet er, at du efter de 2 ugers opstart, vil kunne aflevere dit barn om morgenen og hente det igen om eftermiddagen.Så er der mulighed for at I begge kan blive introduceret til vuggestuen på en rolig og overskuelig måde.

Indkøringstiden afhænger af barnets behov. Vi ser på hvordan barnet reagere og aftaler dag for dag, hvornår du går fra barnet og hvornår vi trapper op.

Når jeres barn starter i vuggestuen skal i udfylde et stamkort (vedlagt) med oplysninger om barnet.

Forældresamarbejde

Personalet i vuggestuen vægter forældresamarbejdet højt. Vores holdning er, at du kender dit barn bedst og derfor er det vigtigt, at du hjælper os til bedst muligt at kunne tage vare på dit barn.

2-3 mdr. efter opstart er der mulighed for en samtale om hvordan du synes forløbet har været. Hvad var godt og hvad var skidt? Ligeledes vil du blive tilbudt en afsluttende samtale når barnet er blevet ca.2 1/2 år og derfor skal flyttes videre til en anden stue.Forældreaftaler ud over de nævnte er selvfølgelig altid en mulighed. Det er bare at bede om en samtale, så finder vi et tidspunkt.

Sovemuligheder

Børnene i vuggestuen sover i vores krybberum i de dertil indrettede krybber. Vi har et par enkelte barnevogne, som er til de mindste. Vi har voksiposer som børnene sover i. Der er sele i krybberne og børnene er fastspændt, mens de sover. Når barnet fylder 2 år må vi ikke længere fastspænde dem og de sover derfor inde på en madras, med egen dyne og pude.

Der er alarm i krybberummet og der er altid personale, der lytter til alarmen når der er børn i krybberummet.

Vi råder til at børn under 2 år sover et par timer til middag. Samtidig bestræber vi os på at børn over l år, kun sover en gang om dagen, efter frokost. Er man under l år tilpasser vi barnets rytme, men arbejder hen mod en rytme så man sover samtidig med de andre.

Når vi arbejder på at få børnene ind i samme soverytme, er det fordi vi mener, det er vigtigt at barnet deltager i de planlagte aktiviteter om formiddagen samt at deltage i samværet med de andre børn.

Hvad skal vi tage med?

Du skal selv medbringe bleer.

Derudover er det vigtigt at barnet har de ting på garderoben som det kræves til udeleg, såsom: regntøj, gummistøvler, fleecetrøje, flyverdragt, jakke, sandaler, gummisko osv.  - selvfølgelig afhængigt af sæsonen.

Vi har en infotavle på stuerne som vi vil bede dig holde øje med. Du skal selv hver morgen skrive dit barns navn på tavlen og udfylde et par felter om tidspunkter.

Vi vil samtidig bede dig holde øje med om dit barn har de fornødne ting til dagen, fx bleer og sutter. Samtidig må du gerne checke op på skiftetøjet. Ser vi der mangler noget, skriver vi det på info tavlen, Ellers er Intra det sted hvor vi lægger aktivitetsplaner, nyhedsbreve, dokumentation og små videoklip fra dagligdagen, ud.

Kostpolitik

Du har fået udleveret en folder med en detaljeret beskrivelse af Bastionens kostpolitik, men da vores gruppe børn er under 2 1/2 år, har vi set det nødvendigt at justere en smule på de ting vi ønsker at servere for dit barn. Vi finder det vigtigt at børnene spiser sundt og varieret. Vi ser derfor gerne at madpakken indeholder rugbrød og grøntsager. Vi ser helst ikke hvidt brød, slik og kage i madpakken.

Derfor vil vi også henstille til du som forælder ikke medbringer alt for søde sager, når dit barn har fødselsdag. Valget er selvfølgeligt dit, men vi fejrer meget gerne dit barn med eks. boller, frugt, smoothies, ostehaps eller figenstænger.

Syge børn

Problemet med syge børn vil ramme alle på et eller andet tidspunkt. Det kan give problemer, når man bliver ringet op og får at vide, at ens barn er sygt og skal hentes
hjem. Ligeledes er det heller ikke altid lige let for personalet at skulle ringe efter jer, da vi ved hvor
svært, det kan være at arrangere sig i en sådan situation, men det er barnets trivsel, vi først og
fremmest tager hensyn til.

Syge børn kan ikke modtages i vuggestuen

Hvis barnet har feber eller er tydelig utilpas og ikke kan deltage i den almindelige dagligdag
indendørs som udendørs, må barnet betegnes som værende sygt og må holdes hjemme.

Børn der er i antibiotika-behandling kan modtages, når man kan antage at infektionen er overstået og barnets almentilstand er god.

Smitsomme mave/tarm sygdomme er uhyre almindelige, især i vuggestuer. Hovedreglen er, at et
barn med feber, opkastning eller diarre (dvs. 3 eller flere meget tynde afføringer i løbet af dagen)
skal holdes hjemme, indtil det er raskt dvs. feberfri og afføringen er "normal" igen.

Ved øjenbetændelse med stærkt pusflåd, tydelig lysskyhed eller hvor barnets almen tilstand er
påvirket, sender vi barnet hjem. Barnet kan modtages igen, når barnet enten har været i behandling
eller er rask.

Personalet uddeler ikke medicin og drypper ikke øjne, ører eller næser. Vi giver dog livsnødvendig
medicin med skriftlig anvisning fra lægen.

Det er ikke rart for et lille barn at gå rundt mellem så mange børn og voksne og være syg. Så er
hjemme bedst, hvilket I vil opleve, når I ser det syge barn live op og virke rask, så snart det er
sammen med sine forældre.

Vores retningslinier er hentet fra:

 • Embedslægeinstitutionen og kommunal læge
 • Pjecen: Smitsomme sygdomme hos børn
 • Cirkulære angående forholdsregler mod smitsomme sygdomme i daginstitutioner/skoler

Forebyggelse

For at mindske smitten ved diverse infektioner vasker vi børnenes hænder efter toiletbesøg og inden de spiser. Vi har ingen håndklæder hængende, og ingen betræk på
puslebordene. Vi bruger engangshandsker ved bleskift.

 

Mellemgrupen 2 (2,5) - 4 år

Struktur

Mellemgruppen i Bastionen består af 2 stuer – Trolderikkerne og Alferne.Tilsammen udgør de 2 stuer Team 2. Vi har plads til 20 børn på hver stue, samt 2 pædagoger og 1 medhjælper. Børnene er tilknyttet en fast stue, men I vil opleve at vi ofte er på besøg hos hinanden, især i ydertiderne. Da vi har en del børn der stadig har behov for at hvile midt på dagen, sover de på stuen.

Personalet på Trolderikkerne er:

Betinna - pædagog

Kirsten - pædagog

Randi - medhjælper

Trolderikkernes direkte telefonnummer er:

57628170 tryk 5

 

Personalet på Alferne er:

Nina - pædagog

Stig - pædagog

Birgitte - medhjælper

Alfernes direkte telefonnummer er:

57628170 tryk 4

Hver stue laver en månedsplan og et nyhedsbrev, der kan ses på børneintra. Vi vil gerne påpege vigtigheden af, at I løbende holder jer opdateret på børneintra, da det er relevante oplysninger om jeres børns hverdag.

Daglig rytme

Bastionen åbner kl. 6.30 og der er mulighed for morgenmad mellem 6.30 og 7.45

De børn som bliver afleveret før 7.00 er i fællesrummet med de andre stuer.

KI. 7.00 åbner en børnehavestue og de børn som enten ikke spiser morgenmad eller er færdige med at spise går på en børnehavestue.

Kl  7.30 er alle på egen stue og har fri leg, med mindre vi skal afsted på planlagt tur

Kl. 9.00 begynder vores formiddags aktiviteter .

Kl. 11-11.30 spiser vi frokost.

Kl. 11.30-12 skiftes og puttes dem der skal sove og de børn der skal på legepladsen tisser af og kommer i tøjet.

Kl. 12-14 er der nogen på legepladsen mens andre sover. Hvis vejret ikke er til udendørs leg så vil de vågne børn være på trolderik stuen.

KI. 14 spiser vi frugt

Herefter er der leg/aktiviteter på stuen eller legepladsen indtil vi lukker kl. 17.00. OBS Fredag kl. 16.00

Forældresamarbejde

Personalet i mellemgruppen vægter forældresamarbejdet højt. Vores holdning er, at I kender jeres barn bedst og derfor er det vigtigt, at I hjælper os til bedst muligt at kunne tage vare på jeres barn. 3 mdr. efter opstart vil i, efter ønske blive tilbudt en samtale om hvordan I synes indkøringen har været, og om jeres barns trivsel i mellemgruppen.  Når det så er tid til at rykke i børnehave vil I blive tilbudt en overflytningssamtale, sammen med en pædagog fra børnehaven. Forældresamtaler ud over de nævnte er selvfølgelig altid en mulighed. Det er bare at bede personalet om en samtale, så finder vi et tidspunkt. Vi er altid klar til en snak om jeres barn.

Aflevering/afhentning

Når børnene afleveres og hentes, bliver de krydset ind og ud af personalet, så vi hele tiden ved, hvor mange børn der er i huset. Det er derfor meget vigtigt, at I husker at sige goddag og farvel til en voksen fra barnets stue, når det er muligt og i ydertimerne til det personale, der åbner og lukker. Her skriver vi også barnets sovetider og hvornår det er blevet skiftet i løbet af dagen. Afkrydsningslisterne skal også bruges i tilfælde af brand. Det er vigtigt, at I giver os besked, når jeres barn bliver hentet af andre. Hvis vi ikke får besked udleverer vi ikke. Faste aftaler om, at barnet må hentes af andre uden forudgående besked, f. eks andre forældre, mormor, venner o. lign, skal skives på barnets oplysningsseddel. Inden I forlader institutionen om morgenen, er det vigtigt at I siger tydeligt farvel, så jeres barn ved, at I går nu.

HUSK AT LUKKE LÅGEN PÅ LEGEPLADSEN BÅDE NÅR I GÅR IND OG UD

Selvhjulpenhed

Vi arbejder meget med selvhjulpenhed i mellemgruppen og det er en stor del af børnenes hverdag at lære at være selvhjulpne med så meget som muligt. Børnene bliver inddraget i alle gøremål i løbet af hverdagen, eksempelvis er alle børn på skift med til at dække bord til frokost. Derfor ser vi det som en nødvendighed, at I som forældre også arbejder derhjemme med, at jeres børn selv kan tage tøj/overtøj af og på.

Garderobe

Det er vigtigt at barnet har de ting i garderoben som det kræves til udeleg, såsom: regntøj, gummistøvler, fleecetrøje, thermotøj, flyverdragt, jakke, sandaler, gummisko osv.  - selvfølgelig afhængigt af sæsonen. Hvert barn har en kasse til skiftetøj på badeværelset. Her skal som minimum være undertøj, strømper, bukser, bluse og vi vil bede jer om selv løbende at holde øje med om den skal opdateres. Vi vil samtidig bede jer om at holde øje med om jeres barn har de fornødne ting til dagen, fx bleer og sutter. Vi forsøger at huske, at hænge et skilt op i garderoben hvis der er noget der mangler. Vi vil gerne bede jer om, at sørge for at hjælpe jeres barn med at rydde op og holde orden i garderoben hver dag. Dvs. at overtøjet er hængt op, sko/støvler er sat op på "skohylden," inden I går hjem. Hver stue har sit eget tørreskab, så hvis I mangler noget tøj, så prøv at se der først. I skal selv hænge børnenes overtøj tilbage i garderoben efter tørring

Garderoben skal tømmes helt den sidste fredag hver måned, så der kan blive gjort rent.

I øvrigt

 • er det vigtigt, at børnene har noget tøj på, de kan røre sig i, som kan tåle at blive snavset og hvor det ikke gør noget der evt. kommer maling på eller hul i. Bastionens forsikring dækker ikke ødelagt tøj og sko
 • er det en meget stor hjælp i hverdagen, hvis der er navn i børnenes tøj, især i overtøj regntøj og fodtøj, da børnene ofte har den samme slags og størrelse
 • vil det hjælpe jeres børn og os meget, hvis der er stropper i overtøjet, så det nemmere kan hænge på krogen i garderoben

Turdag

I mellemgruppen er vi på tur ca. en gang om ugen. Disse ture kan aflyses ved projekter og andre ting. Når vi skal på tur vil der stå på månedsplanen på nettet, hvornår jeres barn senest skal møde for at komme med på turen. Kommer I efter stuen er gået på tur, afleveres barnet til en anden stue.

Maddage

I løbet af året vil der efter aftale med madmor, blive lavet maddage, hvor børnene er med til at lave maden. Det vil give børnene ejerskab over maden og en større lyst til at smage på den mad der bliver lavet. Dette vil også være med til at styrke børnenes madmod i forhold til de retter de aldrig før har set.

Fødselsdage

Når dit barn har fødselsdag, har I forskellige valgmuligheder. I kan vælge at invitere hele stuen hjem til leg og spisning – eller bare til leg og at vi selv har klapsammen madder med. Når børnefødselsdagen afholdes hjemme med spisning er det jer som værtsfamilie der er ansvarlige for traktementet. Vi henstiller til, at der tilbydes en sundt traktement og at "søde sager" kun serveres i begrænset omfang. Vi forventer ikke det store traktement. Børnene glæder sig allermest til at besøge hinanden og til at se hinandens værelser og lege med legetøjet. I kan også vælge at holde jeres barns fødselsdag her i huset på barnets stue. Så kan I enten komme med frokost eller noget lækkert jeres barn kan dele ud til frugt. Vi dækker fint op med dug, lys og flag og sørger for at jeres barn bliver fejret med manér. I er selvfølgelig velkomne til at deltage.

Kom gerne og spørg madmor for inspiration til hvordan man kan gøre et festligt måltid sundt.

Udeliv

Vi har et fantastisk udeområde som består af en stor legeplads med stor sandkasse, kælkebakker, gynger, cykler, mooncars, boldområde, rutchebaner, skibe, stor sørøverborg, bål plads og meget mere. Denne legeplads benytter vi hver dag mellem 12-14, dog kan tiden reduceres hvis vejret ikke er til det. Endvidere har vi et naturområde på den anden side af legepladsen. Dette område ligger lige ud til en lille skov og er et fantastisk redskab til mange pædagogiske forløb hvor udeliv indgår.

Ferie, fridage og syge børn 

Vi vil gerne have besked, når jeres barn holder fri, ferie eller er syg. Vi har brug for at vide, hvor mange børn vi har, for at kunne tilrettelægge dagen bedst muligt i tilfælde af evt. personalefravær og ferie. Det er især vigtigt at give hurtig besked ved sygdom, da vi har pligt til at informere de øvrige forældre i tilfælde af smitsomme sygdomme og lus. Problemet med syge børn vil ramme alle på et eller andet tidspunkt. Det kan give problemer, når man bliver ringet op og får at vide, at ens barn er syg og skal hentes
hjem. Ligeledes er det heller ikke altid lige let for personalet at skulle ringe efter jer, da vi ved hvor
svært, det kan være at arrangere sig i en sådan situation, men det er barnets trivsel, vi først og
fremmest tager hensyn til.

Velkommen endnu en gang

Vi ønsker jer endnu engang velkommen og håber at dette informationshæfte har givet svar på nogle af jeres spørgsmål og kan være med til at gøre opstarten i børnehaven lidt nemmere og den første tid mere overskuelig. Vi glæder os rigtig meget til at lære jer at kende.  Vi vil i det daglige samarbejde lægge meget vægt på og energi i at opbygge et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde omkring jeres barn. Vi vil tilgodese jeres ønsker og behov, så meget det er muligt, og vi forventer, at I aktivt vil interessere jer både for jeres barns dagligdag, og for Bastionens dagligdag som helhed.

Hvis I skulle have nogle gode ideer, er I altid velkomne til at henvende jer. Det kan være at I – i kraft af en hobby eller jeres arbejde – kan bidrage med turforslag, spændende indslag i hverdagen eller andre ting.

 

Børnehaven 4 - 6 år

Struktur

Børnehaven i Bastionen består af 2 stuer – Elverne og Spirerne (førskolegruppe). Tilsammen udgør de 2 stuer Team 3. Der er plads til 25 børn på hver stue i alderen fra 4-6 år. Børnene er tilknyttet en fast stue, men I vil opleve et meget tæt sammenarbejde mellem de 2 stuer. Dette har vi indført af flere grunde, bl.a. at børnene får relationer til flere børn og voksne, og at vi indimellem arbejder på tværs af stuerne.

Personalet på Spirerne er:

Kristoffer - pædagog

Louise J - pædagog

Maiken - pædagogmedhjælper

Spirernes direkte telefonnummer er:

21322428

Personalet på Elverne er:

Berit pædagog

Katrine pædagog

Pædagog studerende

Elvernes direkte telefonnummer er:

21366250

Hver måned laver vi en aktivitetsplan og et nyhedsbrev, der kan ses på Børneintra, vi vil gerne påpege vigtigheden af, at I løbende holder jer opdateret på hjemmesiden, for aktuelle oplysninger om jeres børns hverdag.

Dagens forløb

Bastionen åbner kl. 6.30 og der er mulighed for morgenmad mellem 6.30 og 7.45.

De børn som bliver afleveret før 7.00 er i fællesrummet med børn fra de andre stuer.

KI. 7 åbner en børnehavestue og de børn som enten ikke spiser morgenmad eller er færdige med at spise går på en børnehavestue.

Kl. 9 holder vi samling. I team 3 bruger vi lang tid på samlingen. Den indgår som en fast og vigtig del af vores daglige pædagogiske arbejde. Derfor vil vi ikke forstyrres under samlingen. I skal aflevere jeres barn inden kl. 9 eller efter 9.30. Hvis samlingen ikke er færdig kl. 9.30 er I velkomne til at komme ind på stuen.

Kl. 9.30 begynder vores formiddags aktiviteter.

Kl. 11/11.15 spiser vi frokost.

Kl. 12-14 er vi alle på legepladsen

KI. 14-15 holder vi frugtsamling

Herefter er der leg/aktiviteter på stuen eller legepladsen indtil vi lukker kl. 17.00.

OBS fredag lukker vi kl. 16.00

Forældresamarbejde

Personalet i Børnehaven vægter forældresamarbejdet højt. Vores holdning er, at I kender jeres barn bedst og derfor er det vigtigt, at I hjælper os til bedst muligt at kunne tage vare på jeres barn.

Vi afholder en ”goddag” samtale inden dit barn starter på stuen, hvor I får informationer om stuen og vi tager en snak om indkøringsforløb.

3 -6 mdr. efter opstart vil I blive tilbudt en samtale om, hvordan I synes indkøringen har været, og om jeres barns trivsel i børnehaven. Der vil blive holdt trivsels og udviklingssamtaler for de børn, hvor der skønnes et behov af enten jer eller personalet på stuen

I er altid velkomne til at bede personale om en samtale.

Aflevering/afhentning:

Når børnene afleveres og hentes, bliver de krydset ind og ud af personalet, så vi hele tiden ved, hvor mange børn der er i huset.

Det er derfor meget vigtigt, at I husker at sige goddag og farvel til en voksen fra barnets stue, når det er muligt og i ydertimerne til det personale, der åbner og lukker.

Inden I forlader institutionen om morgenen, er det vigtigt at I siger tydeligt farvel, så jeres barn ved, at det er nu I går. Evt. vinkes ved vinduet på stuen.

Det er vigtigt, at I giver os besked, når jeres barn bliver hentet af andre. Hvis vi ikke får besked udleverer vi ikke.

Faste aftaler om, at barnet må hentes af andre uden forudgående besked, f. eks andre børns forældre, bedsteforældre, venner o. lign, skal skrives på barnets stamkort/oplysningsseddel.

Vi arbejder med, at børnene selv skal lære at sige godmorgen og farvel til personalet. Dette må I som forældre gerne hjælpe dem med.

Når I afhenter, forventer vi, at børnene hjælper med at rydde op inden de går.

HUSK AT LUKKE LÅGEN PÅ LEGEPLADSEN BÅDE NÅR I GÅR IND OG UD

Selvhjulpenhed:

Vi arbejder meget med selvhjulpenhed i børnehaven og det er en stor del af børnenes hverdag at lære og være selvhjulpne med så meget som muligt. Børnene bliver inddraget i alle gøremål i løbet af hverdagen, eksempelvis er alle børn på skift med til at dække bord til frokost og frugt. Derfor ser vi det som en nødvendighed, at I som forældre også arbejder derhjemme med, at jeres børn selv kan tage tøj/overtøj af og på. Selv gå på toilettet, tørre sig og efterfølgende vaske hænder med sæbe. Vi ser helst ikke, at børn i team 3 bruger ble, sut eller sover til middag.

Garderoben

Det er vigtigt, at barnet har de ting i garderoben som der kræves til udeleg, såsom: regntøj, gummistøvler, fleecetrøje, termotøj, flyverdragt, jakke, sandaler, gummisko osv. - selvfølgelig afhængigt af årstiden. Hvert barn har en kasse til skiftetøj i gaderoben. Her skal som minimum være undertøj, strømper, bukser, bluse, og vi vil bede jer om selv løbende at holde øje med, om den skal opdateres.

Vi sætter løbende opslag op i garderoben, som vi vil bede dig holde øje med. Her skriver vi information af forskellig karakter. – bl.a. ændringer til månedsplanen, hvad vi har lavet og hvad I skal være særlig opmærksomme på.

Vi vil gerne bede jer om, at sørge for at hjælpe jeres barn med at rydde op og holde orden i garderoben hver dag. Dvs. at overtøjet er hængt op, sko/støvler er sat op på "skohylden," inden I går hjem.

Hver stue har sit eget tørreskab, så hvis I mangler noget tøj, så prøv at se der først.

I skal selv hænge børnenes overtøj tilbage i garderoben efter tørring

Garderoben og kassen skal tømmes helt en fredag hver måned, så der kan blive gjort rent. Kassen skal blive stående i garderoben. Se aktivitetsplan for hvilken fredag det er.

I øvrigt

 • er det vigtigt, at børnene har noget tøj på, de kan røre sig i, som kan tåle at blive snavset og hvor det ikke gør noget der evt. kommer maling på eller hul i. Bastionens forsikring dækker ikke ødelagt tøj og sko
 • det en meget stor hjælp i hverdagen, hvis der er navn i børnenes tøj, især i overtøj, regntøj og fodtøj, da det ofte har den samme slags og størrelse
 • det vil hjælpe jeres børn og os meget, hvis der er stropper i overtøjet, så det nemmere kan hænge på krogen i garderoben

Turdage:

I børnehaven er vi på tur ca. to til fire gange om måneden. Disse ture kan aflyses ved projekter og andre ting.

Når vi skal på tur vil der stå på månedsplanen på nettet, hvornår jeres barn senest skal møde for at komme med på turen. Kommer I efter stuen er gået på tur, så kan barnet, alt efter hvor vi er på tur henne blive afleveret der. Ellers kan barnet afleveres på en anden stue.

På turdage skal jeres barn medbringe:

 • En velsiddende rygsæk med brystrem der passer til barnets størrelse

 • Egen drikkedunk med vand.

Fødselsdage:

Når dit barn har fødselsdag har I forskellige valgmuligheder.I kan vælge at invitere hele stuen hjem til leg og spisning – eller bare til leg og at vi selv har madpakker med. Når børnefødselsdagen afholdes hjemme med spisning er det jer som værtsfamilie der er ansvarlige for traktementet. Vi henstiller til, at der tilbydes en sundt traktement og at "søde sager" kun serveres i begrænset omfang. Børnene glæder sig allermest til at besøge hinanden og til at se hinandens værelser og lege med legetøjet.I kan også vælge at holde jeres barns fødselsdag i børnehaven. Så kan I komme med noget” lækkert” som vi kan spise om eftermiddagen kl. 14.00. Vi dækker fint op med dug, lys og flag og sørger for at jeres barn bliver fejret med manér. I er meget velkomne til at deltage.

Legetøj

Børnene må ikke medbringe legetøj til hverdag.

Vi holder i stedet legetøjsdag en gang om måneden, hvor børnene gerne må medbringe eget legetøj i et begrænset omfang. Det skal kunne være i deres garderobe, og de skal selv kunne overskue at passe på det og at dele det med andre.

Leg med våben, bolde og legetøj med et højt lydniveau foregår på legepladsen.

Udeliv:

Vi har et dejligt ude område som består af en stor legeplads med, sandkasse, kælkebakker, gynger, cykler, mooncars, boldområde, rutchebane, sørøverborg og bål plads. Denne legeplads benytter vi hver dag mellem 12-14, dog kan tiden reduceres om sommeren ved et højt UV index og om vinteren, hvis chill faktoren er for høj.

Ferie, fridage og syge børn

I skal give besked, når jeres barn holder fri, ferie eller er sygt. Vi har brug for at vide, hvor mange børn vi har, for at kunne tilrettelægge dagen bedst muligt i tilfælde af evt. personalefravær og ferie.

 

Det er især vigtigt at give hurtig besked ved sygdom, da vi har pligt til at informere de øvrige forældre i tilfælde af smitsomme sygdomme og lus.

 

Syge børn kan ikke modtages i børnehaven

Problemet med syge børn vil ramme alle på et eller andet tidspunkt.

Det kan give problemer, når man bliver ringet op og får at vide, at ens barn er sygt og skal hentes
hjem. Ligeledes er det heller ikke altid lige let for personalet at skulle ringe efter jer, da vi ved hvor svært, det kan være at arrangere sig i en sådan situation, men det er barnets trivsel, vi først og fremmest tager hensyn til.

 

Hvis barnet har feber eller er tydelig utilpas og ikke kan deltage i den almindelige dagligdag indendørs som udendørs, må barnet betegnes som værende sygt og må holdes hjemme.

Børn der er i antibiotika-behandling kan modtages, når man kan antage, at infektionen er overstået og barnets almentilstand er god.

Personalet uddeler ikke medicin og drypper ikke øjne, ører eller næser. Vi giver dog livsnødvendig medicin med skriftlig anvisning fra lægen.

 

Ved sygdom skal I hente barnet hurtigst muligt eller arrangere anden afhentning.

Ved tilskadekomst kontakter vi jer om skadens karakter. Ved småskader, der evt. kræver behandling, afventer vi, at I selv kommer og bringer barnet til læge/skadestue. Ved alvorlig skade/ulykke kontakter vi jer, inden vi tager på skadestuen - hvis det er muligt - og aftaler at mødes på skadestuen.

Lus

Børn med lus/æg ringes hjem og modtages igen, når de er under behandling.

Lus smitter rigtig meget, og derfor forventer vi, at børn med langt hår har sat det op HVER DAG, så vi kan reducere smitten af lus i børnehaven

Vores retningslinjer er hentet fra:

 • Embedslægeinstitutionen og kommunal læge

 • < >: Smitsomme sygdomme hos børn

  Cirkulære angående forholdsregler mod smitsomme sygdomme i daginstitutioner/skoler

Det er vigtigt, at I sørger vi altid har jeres korrekte arbejds- og private telefonnumre, så vi kan komme i kontakt med jer, hvis jeres barn bliver sygt eller kommer til skade i institutionen.