Læreplansområder

De 6 læreplansområder er:

  • Sprog
  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer
  • Krop og bevægelse